Program konferencji

Metodologiczne Wyzwania 2012


Nowe podejścia w analizach ilościowych w naukach społecznych


26 – 28. września 2012 r., Jabłonna


Środa, 26. września


Sesja 1

Przewodniczący: Henryk Domański, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 1. Paweł Sztabiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Franciszek Sztabiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Dariusz Przybysz, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Co osoby uczestniczące i nie uczestniczące w surveyach sądzą o gratyfikacjach? Doświadczenia ESS w Polsce
 2. Tomasz Żółtak, Instytut Socjologii UW, Metody wyliczania błędów standardowych przy złożonych schematach doboru próby, na przykładzie badania „Nasza dalsza Nauka i Praca”
 3. Zbigniew Sawiński, Instytut Badań Edukacyjnych oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Pomiar nierówności edukacyjnych przy zmianach rozkładów brzegowych: wnioski z symulacji komputerowych

Sesja 2

Przewodniczący: Zbigniew Sawiński, Instytut Badań Edukacyjncyh oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 1. Agnieszka Tompolska, Seweryn Grodny, Jarosław Iwaniec, Ośrodek Statystyki Kultury, Analiza asocjacji w budowie operatu badań społeczno-ekonomicznych
 2. Albert Izdebski, Mikołaj Jasiński, Marek Styczeń, Tomasz Zając, Pracownia Ewaluacji Jakkości Kształcenia UW, Wykorzystanie danych z rejestrów publicznych w badaniach absolwentów jako przykład rozwiązania stwarzającego nowe możliwości analityczne w naukach społecznych
 3. Teresa Żmijewska-Jędrzejczyk, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Co wynika z doświadczeń raportowania kluczowych wydarzeń dla badania opinii? Doświadczenia ESS w Polsce

Sesja 3

Przewodniczący: Zbigniew Karpiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 1. Michał Kotnarowski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Zastosowanie grafiki statystycznej do interpretacji wyników analizy regresji wielomianowej logistycznej
 2. Jacek Haman, Instytut Socjologii UW, Model beta-binominalny i jego możliwe zastosowania: od modelowania propagacji reklamy prasowej do badania dobrostanu
 3. Marek Styczeń, Mikołaj Jasiński, Instytut Socjologii UW, Miary dopasowania modeli szacowanych metodą najwyższej wiarygodności

Sesja 4

Przewodniczący: Dariusz Przybysz, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 1. Grzegorz Lissowski, Instytut Socjologii UW, Miara zależności uporządkowań preferencyjnych od zmiennych kategorialnych
 2. Barbara Jancewicz, Instytut Socjologii UW, Nierówność dochodowa oczami „zwykłego” człowieka
 3. Zbigniew Karpiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Potoczne oceny zarobków

Sesja 5

Przewodniczący: Henryk Domański, Instytut Filozofii i Socjologii PAN,

 1. Adam Kęska, Instytut Socjologii UW, Regresja wielokrotna dla zmiennych porządkowych
 2. Henryk Banaszak, Instytut Socjologii UW, Strukturalne modele skalowania
 3. Grzegorz Kozdraś, Paweł Trojanowski, Instytut Socjologii UWr., Problem modelowania narzędzi diagnostycznych w pomocy społecznej

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s