Program konferencji

Metodologiczne Inspiracje 2014


Badania Ilościowe w Naukach Społecznych Wyzwania i Problemy


24 – 26. września 2014 r., Jabłonna


Środa, 24. września


Sesja 1

Przewodniczący: Henryk Domański, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 1. Piotr Jabkowski, Instytut Socjologii UAM, Ekwiwalentność terenowej realizacji prób imiennych oraz adresowych w badaniach porównawczych — problemy metodologiczne i konsekwencje empiryczne na przykładzie Europejskiego Sondażu Społecznego
 2. Tomasz Żółtak, Instytut Badań Edukacyjnych oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Wagi poststratyfikacyjne w Europejskim Sondażu Społecznym — możliwości i ograniczenia prawidłowego wykorzystania w analizach statystycznych
 3. Franciszek Sztabiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Zastosowanie Mixed Mode Design w badaniu środowiska lekarskiego
 4. Marta Kiełkowska, Instytut Socjologii UW oraz Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Metodologiczne problemy z definiowaniem starości
 5. Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, Instytut Socjologii UW, Społeczny odbiór badań opinii publicznej

Sesja 2

Przewodniczący: Zbigniew Karpiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 1. Paweł B. Sztabiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Czy warto redukować niedostępność jednostek w surveyach poprzez ponawianie prób kontaktu z osobami trudnodostępnymi? Przykład ESS5 i ESS6 w Polsce
 2. Joanna Wójcik, Jolanta Perek-Białas, Szkoła Główna Handlowa oraz Uniwersytet Jagielloński, Modelowanie skłonności do udzielania odpowiedzi z analizą braków danych — przykład ESS
 3. Jacek Haman, Instytut Socjologii UW, Poziom realizacji próby a interpretacja wyników badań OECD PISA
 4. Marek Bożykowski, Albert Izdebski, Mikołaj Jasiński, Marek Styczeń, Tomasz Zając, Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW, Dokładniej, rzetelniej, taniej. Badania oparte na rejestrach publicznych jako szansa dla badań społecznych

Sesja 3

Przewodniczący: Tadeusz Krauze, Hofstra University, Nowy Jork

 1. Kazimierz M. Słomczyński, Irina Tomescu-Dubrow, CONSIRT – Ohio State University, Instytyt Filozofii i Socjologii PAN, Harmonizacja danych sondażowych ex ante i ex post: Przegląd problemów metodologicznych
 2. Marta Kołczyńska, Ohio State University, Matthew Schoean, Ohio State University, Ilona Wysmułek, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Olena Oleksiyenko, Szkoła Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Przemysław Powałkao, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Marcin Zieliński, Uniwersytet Warszawski, Ocena jakości danych w procesie harmonizacji międzynarodowych projektów badań sondażowych
 3. Zbigniew Sawiński, Instytut Badań Edukacyjnych oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Harmonizacja kodowania wykształcenia w krajach zróżnicowanych kulturowo
 4. Zbigniew Sawiński, Instytut Badań Edukacyjnych oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Kontrowersje wokół harmonizacji ex-ante w badaniu PISA

Sesja 4

Przewodniczący: Dariusz Przybysz, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 1. Grzegorz Lissowski, Instytut Socjologii UW, Zależność uporządkowania kategorii od zmiennych nominalnych
 2. Marek Styczeń, Instytut Socjologii UW, Gotowość współwybierania partii przez wyborców a niezależność zmiennych o stałej sumie
 3. Artur Pokropek, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Dekonstrukcja skal szacunkowych i style odpowiedzi. Podejście wielowymiarowe
 4. Magdalena Burdach, Szkoła Główna Handlowa, Jolanta Perek-Białas, Szkoła Główna Handlowa oraz Instytut Socjologii UW, Modelowanie równań strukturalnych w analizach oceny działań różnych instytucji oraz zaufania do nich w Polsce i w Niemczech na przykładzie ESS (runda V oraz runda VI)

Sesja 5

Przewodniczący: Zbigniew Karpiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN,

 1. Patrycja Antosz, Instytut Socjologii UJ, Zastosowanie badania opartego na agentach w socjologii organizacji
 2. Magdalena Jelonek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publiccznych UJ, Zastosowanie podejścia quasi eksperymentalnego w badaniu efektów interwencji edukacyjnych
 3. Teresa Żmijewska-Jędrzejczyk, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, „Za i przeciw” nowej metody rejestrowania wydarzeń o kontekście społecznym. Doświadczenia z ESS w Polsce
 4. Henryk Banaszak, Instytut Socjologii UW, Operacjonalizacja społecznych kapitałów – wyzwania teoretyczne, metodologiczne i statystyczne
 5. Joanna Sikora, Australian National University, Canberra, Artur Pokropek, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Zalety konceptualizacji statusu społecznego jako konstruktu z wymiarem wertykalnym i horyzontalnym

Szczegółowy program konferencji Metodologiczne Inspiracje 2014, zawierający streszczenia referatów przedstawionych w jej trakcie, znajduje się w tym pliku.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s