Metodologiczne Inspiracje 2014

W dniach 24 — 26. września w Jabłonnie odbyła się konferencja Metodologiczne Inspiracje 2014. Badania Ilościowe w Naukach Społecznych — Wyzwania i Problemy. Konferencja była finansowana przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Komitet Socjologii PAN. Głównymi organizatorami byli pracownicy Zespołu Struktury Społecznej IFiS PAN: Henryk Domański, Zbigniew Karpiński i Dariusz Przybysz.

Spotkanie było kontynuacją dyskusji na temat współczesnych badań ilościowych rozpoczętą dwa lata temu konferencją Metodologiczne Wyzwania 2012. Zostało ono pomyślane jako forum wymiany doświadczeń i wiedzy przedstawicieli różnych ośrodków badawczych w zakresie szeroko rozumianej metodologii wykorzystywanej w ramach nauk społecznych.

Podczas konferencji wyniki swoich badań prezentowali — poza pracownikami IFiS PAN — badacze Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwesytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania, Instytutu Badań Edukacyjnych, Szkoły Głównej Handlowej, Ohio State University oraz Australian National University. W ramach pięciu sesji uczestnicy konferencji przedstawili 22 prezentacje. Dotyczyły one zróżnicowanych tematów. Dużo miejsca poświęcono tematyce realizacji badań ilościowych: wykorzystania różnych operatów losowania próby, zalet i wad stosowania różnych technik badawczych (m. in. Mixed Mode Design), kwestii trudnodostępnych respondentów, rejestrowania wydarzeń o kontekście społecznym w czasie realizacji badaniach sondażowych, społecznego odbioru badań opinii publicznej. W kilku prezentacjach badacze odnosili się do kwestii niepełnej realizacji próby, braków danych w odniesieniu do poszczególnych zmiennych i kwestii ważenia danych. Oddzielna sesja została poświęcona kwestii harmonizacji danych z różnych badań sondażowych.

Na konferencji nie zabrakło prezentacji nowych rozwiązań dotyczących pomiaru statystycznego: konstrukcji mierników siły zależności, stosowania metod statystycznych. Wykorzystanie analiz statystycznych rozpatrywano zarówno pod kątem analiz metodologicznych jak i modelowania zjawisk społecznych i koncepcji teoretycznych (m. in. statusu społecznego i kapitału społecznego). Podczas konferencji omówione zostały też problemy w korzystaniu z danych z rejestrów publicznych jak też metodologiczne problemy z definiowaniem pojęcia —starości— w badaniach społeczno-demograficznych. Wiele z prezentacji podejmowało aspekt porównywalności w badaniach międzykrajowych, stąd też często odnoszono się do Europejskiego Sondażu Społecznego i międzynarodowego badania osiągnięć szkolnych OECD Programme for International Students Assessment (PISA).

Uczestnicy konferencji podkreślali potrzebę tego typu spotkań. W zamierzeniu organizatorów konferencja ma mieć charakter cykliczny i odbywać się raz na dwa lata.

Program konferencji można znaleźć w tym miejscu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s