Program i prezentacje

Badania ilościowe w naukach społecznych

Wyzwania i problemy

Czwartek, 23 września 2021 r.

Sesja 1

Prowadzący: Dariusz Przybysz, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 1. Barbara Jancewicz, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Dlaczego rekrutacja badanych poprzez reklamy Facebooka nie jest doborem losowym i co można z tym zrobić? prezentacja
 2. Kazimierz M. Słomczyński, Zbigniew Sawiński, Dorota Laskowska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Kto, kiedy i dlaczego odpadł z wieloletniego panelu: Analiza badania POLPAN 1988-2018 prezentacja
 3. Konrad Kulikowski, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wynagrodzenie sprawiedliwe, czyli jakie? – rozważania o pomiarze sprawiedliwości wynagrodzenia prezentacja
 4. Adam Rybak, Wydział Socjologii UAM w Poznaniu, Czy (wymuszone) odchodzenie od sondaży face-to-face to szansa, czy zagrożenie? Analiza na podstawie danych z międzykrajowych projektów sondażowych prezentacja
Sesja 2

Prowadzący: Zbigniew Sawiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 • Kamil Filipek, Instytut Socjologii, UMCS w Lublinie, Skrzywienie algorytmiczne (SI): teorie, typy i metody zwalczania prezentacja
 • Artur Pokropek, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Ernest Pokropek, Division of Robotics, Perception, and Learning, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych do wykrywania błędnych specyfikacji modeli statystycznych. Przypadek równoważności pomiarowej prezentacja.
 • Paweł Matuszewski, Collegium Civitas, Warszawa, Wpływ decyzji badacza na dokładność głębokich sieci neuronowych klasyfikujących opinie wyrażane na Twitterze.
 • Natalia Banasik-Jemielniak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Marek Muszyński, Tomasz Żółtak, Artur Pokropek, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, O wyzwaniach w przekładalności testów językowych na przykładzie procesu adaptacji polskiej wersji testu Pathfinder do pomiaru inteligencji werbalnej prezentacja
Sesja 3

Prowadząca: Katarzyna M. Wyrzykowska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 1. Grzegorz Lissowski, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szczepienia przeciwko COVID-19 jako problem sprawiedliwości dystrybutywnej prezentacja
 2. Jolanta Perek-Białas, Uniwersytet Jagielloński / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Paweł Grygiel, Paulina Skórska, Uniwersytet Jagielloński  Doświadczenia z unikalnych badań panelowych wśród młodzieży krakowskiej w czasie pandemii
 3. Zbigniew Sawiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Podejście pragmatyczne w harmonizacji badań
 4. Krzysztof Bulkowski, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Projektowanie procedur w porównawczych badaniach sondażowych. Przypadek piątej edycji European Values Study prezentacja
 5. Anna Kiersztyn, Katarzyna Kopycka, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Stefan Bieńkowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN,  Jak mierzyć prekaryjne zatrudnienie w perspektywie porównań międzynarodowych? prezentacja

Piątek, 24 września 2021 r.

Sesja 4

Prowadzący: Henryk Domański, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 1. Marek Muszyński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Piotr Jabkowski, Wydział Socjologii UAM w Poznaniu, Wpływ kontekstu wywiadu na jakość pomiaru: analiza stylów odpowiedzi na pytania Portretowego Kwestionariusza Wartości Shaloma Schwartza w Europejskim Sondażu Społecznym, 2008-2019 prezentacja
 2. Natalia Józefacka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Instytut Badań Edukacyjnych, Modelowanie Latentnych Krzywych Rozwojowych – jako metoda analizy rozwoju kompetencji
 3. Tomasz Żółtak, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Style odpowiedzi w ESS – zróżnicowanie ze względu na kraj, skalę i edycję badania prezentacja
 4. Małgorzata Talipska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wyzwania badań ilościowych przeprowadzanych spośród użytkowników polskiego języka migowego (PJM) – narzędzie do zbierania odpowiedzi w PJM

Sesja 5

Prowadząca: Kinga Zawadzka, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 1. Maciej Alimowski, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Uniwersytet w Białymstoku, Sławomir Bartnicki, Uniwersytet w Białymstoku, Maciej Górecki, Uniwersytet Warszawski, Michał Pierzgalski, Uniwersytet Łódzki, Ocena efektów zmian wprowadzonych w kodeksie wyborczym w zakresie organizacji wyborów organów wykonawczych gmin w 2018 roku – analiza kontrfaktyczna z zastosowaniem metody syntetycznej jednostki kontrolnej (SCM) prezentacja
 2. Przemysław Kurek, Maja Pieńkos, Uniwersytet Warszawski, Mierzenie religijności – problemy, wyzwania i propozycje potencjalnych rozwiązań prezentacja
 3. Kazimierz Czarnocki, Utrecht University,  Dyskontowanie dystansu społecznego, altruizm i kooperacja w pojedynczym dylemacie więźnia
 4. Jacek Haman, Katedra Modeli Formalnych i Metod Ilościowych w Socjologii, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,  Co wyniki badań mówią o stanie polskiego systemu wyborczego
 5. A. Jan Kutyłowski, University of Oslo, Norway,  Analityczne i praktyczne rozważania dotyczące badan preferencji i “wartości” w sondażach, ze szczególnym zastosowaniem do pojęcia “postmaterializmu”

Organizatorem konferencji jest Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Komitet Socjologii PAN

Program konferencji w formacie PDF można znaleźć tutaj. Zachęcamy również do zapoznania się ze streszczeniami referatów.