Metodologiczne Wyzwania 2012

W dniach 26 — 28. września w Jabłonnie odbyła się konferencja Metodologiczne Wyzwania 2012. Nowe podejścia w analizach ilościowych w naukach społecznych. Konferencja była finansowana przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Komitet Socjologii PAN. Głównymi organizatorami byli pracownicy Zespołu Struktury Społecznej IFiS PAN: Henryk Domański, Zbigniew Karpiński i Dariusz Przybysz.

Spotkanie zostało pomyślane jako forum wymiany doświadczeń i wiedzy przedstawicieli różnych ośrodków badawczych w zakresie szeroko rozumianej metodologii wykorzystywanej w badaniach ilościowych w naukach społecznych.

Podczas konferencji wyniki swoich badań prezentowali — poza pracownikami IFiS PAN — badacze Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Badań Edukacyjnych, Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz Ośrodka Statystyki Kultury Krakowskiego Urzędu Statystycznego. W ramach pięciu sesji uczestnicy konferencji przedstawili 15 prezentacji. Część z nich dotyczyła tematyki realizacji badań sondażowych, w szczególności, metod wyznaczania błędów standardowych oszacowań w przypadku badań wykorzystujących złożone schematy doboru próby, zachęt dla respondentów, by zgodzili się wziąć udział w badaniu, czy rejestrowania wydarzeń o kontekście społecznym w czasie realizacji sondaży. Alternatywą dla badań realizowanych na próbach losowych, jak przekonywali autorzy innego referatu może być skorzystanie z danych z rejestrów publicznych — obejmujących całe populacje, co uwalnia badaczy od problemu niepełnej realizacji próby, ale też stawia przed nimi nowe wyzwania i problemy do rozwiązania.

Na konferencji nie zabrakło prezentacji nowych rozwiązań dotyczących pomiaru: budowy miar zależności statystycznej czy wskaźników dopasowania modeli do danych. Wykorzystanie narzędzi statystycznych rozpatrywano zarówno pod kątem analiz metodologicznych, jak i modelowania zjawisk społecznych (m. in. nierówności edukacyjnych czy potocznych ocen nierówności społecznych). Podczas konferencji omawiano też dostępne narzędzia przejrzystego przedstawiania społeczności naukowej wyników oszacowania złożonych modeli statystycznych czy szczególne metody diagnozowania wykorzystywane w polityce społecznej.

Program konferencji można znaleźć w tym miejscu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s