Metodologiczne Inspiracje 2021

Zespół Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Komitet Socjologii PAN zapraszają do udziału w konferencji naukowej

„Metodologiczne Inspiracje 2021: Badania Ilościowe w Naukach Społecznych — Wyzwania i Problemy”

która odbędzie się w dniach 23-24 września 2021 roku w Domu Zjazdów i Konferencji PAN (Jabłonna, ul. Modlińska 105).

Tematyka wystąpień obejmuje swoim zakresem zagadnienia analiz statystycznych, metodologii badań terenowych i generalnej problematyki doskonalenia narzędzi badawczych. Program konferencji można znaleźć tutaj. Zachęcamy również do zapoznania się ze streszczeniami referatów.

Osoby chętne do udziału w konferencji prosimy o wypełnienie formularza, który znajduje się pod poniższym linkiem

FORMULARZ – link

Alternatywnie można wypełnić wypełnić formularz w wersji *.docx i przesłać go na adres e-mail: metody@ifispan.edu.pl

Formularz dla Uczestników konferencji.

UWAGA: planujemy przeprowadzenie konferencji w trybie stacjonarnym, niemniej ze względu na epidemię niewykluczone są w tym zakresie zmiany. Będziemy informować o nich zarejestrowanych Uczestników. W konferencji będą mogły wziąć udział osoby zaszczepione przeciw COVID 19. Warunkiem uczestnictwa jest okazanie podczas konferencji zaświadczenia o szczepieniu. Wyjątki od tej zasady opisane są w Zarządzeniu Dyrektora IFiS PAN, zamieszczonym na stronie internetowej:

Zarządzenie Dyrektora IFIS PAN

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail metody@ifispan.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy,

Henryk Domański, Dariusz Przybysz, Katarzyna Wyrzykowska, Kinga Zawadzka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s